Hybride Kerkorgel

Wat is een hybride kerkorgel?

Wat is een hybride kerkorgel?

Een hybride kerkorgel is, kortgezegd, een combinatie-orgel, waarin pijporgelstemmen en digitale kerkorgelstemmen samengebracht worden in één instrument. We horen steeds meer van hybride kerkorgels. Wat maakt deze instrumenten zo interessant?
In het buitenland bestaat dit gebruik al veel langer dan in ons ‘orgelland’ Nederland. Om dit fenomeen beter te begrijpen, moeten we iets weten over de werking van een pijporgel en een digitaal orgel.

Hoe werkt een pijporgel?

Hoe werkt een pijporgel?

De klankopwekking bij een pijporgel gebeurt door het aanblazen van orgelpijpen. Deze orgelpijpen zijn onderverdeeld in groepen. Zo’n groep noem je een register. Je zou kunnen zeggen dat een pijporgel bestaat uit een grote verzameling blaasinstrumenten (registers). Je komt fluiten, prestanten, strijkers en tongwerken, zoals bijvoorbeeld een trompet tegen.

Al deze blaasinstrumenten moeten ‘aangeblazen’ kunnen worden. De luchtstroom die daarvoor nodig is komt tot stand doormiddel van een windmotor. Deze windmotor vult één of meer blaasbalgen met wind en zorgt zo voor een gelijkmatige winddruk. Zolang de organist geen toetsen indrukt, kan deze lucht nog nergens heen.

Er moet ook een verbinding zijn tussen de speeltafel (de toetsen) en de pijpen. Wanneer de organist een register aanzet en een toets indrukt moet er lucht door de orgelpijpen kunnen stromen. Deze verbinding noemen we de ’tractuur’. Er bestaan verschillende tracturen. Ten eerste de mechanische tractuur. Door middel van mechaniek (allerlei houten stangetjes en overbrengingen) komt de luchtstroom door de pijp tot stand.
Dan is er ook nog de pneumatische tractuur, waarbij doormiddel van luchtdruk de opening naar de orgelpijp tot stand komt. Deze techniek is verouderd en wordt niet meer toegepast.
Als laatste hebben we de elektrische tractuur. Bij dit systeem komt, wanneer de organist een toets indrukt,  de opening van de orgelpijp tot stand doormiddel van een elektrisch bedient ventiel, zodat de lucht door de orgelpijp kan stromen.

Hoe werkt een digitaal orgel?

Hoe werkt een digitaal orgel?

Bij een digitaal orgel komt er geen wind aan te pas om de klank tot stand te laten komen. Naast de speeltafel en het meubel zijn er globaal gezien 2 systemen die zorgen voor het tot stand komen van de klank.

  1. Het besturingssysteem.  Dit systeem bestaat uit ‘slimme’ componenten die er met elkaar voor zorgen dat hetgeen wat de organist bedient aan de speeltafel omgezet wordt naar de juiste klanken en combinaties. Deze signalen moeten vervolgens versterkt en uitgestuurd worden, zodat er ook een orgel klinkt.
  2. Daarvoor zorgt het audiosysteem. Dit systeem bestaat uit versterkers en speakers. Doormiddel van versterkers worden de klanken versterkt en de speakers zorgen ervoor dat de klanken de ruimte gaan vullen.

Er bestaan verschillende digitale technieken waardoor de klankopwekking tot stand komt. Iedere orgel fabrikant gebruikt daarvoor zijn eigen techniek. Voor kerk- en zaalorgels is het van belang dat de componenten van het besturings- en audiosysteem van topkwaliteit zijn.
Met de huidige stand van de techniek kunnen prachtige orgels gebouwd worden, die niet of nauwelijks van echt te onderscheiden zijn.

Content Chapel en Consoli Pipe systems.

Content Chapel en Consoli Pipe systems.

De Content Chapel orgels  kunnen uitgevoerd worden met verschillende pijporgel systemen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld alleen de Prestanten in sprekend pijpwerk uit te voeren, maar ook meer uitgebreide units kunnen worden toegepast. Eén en ander is afhankelijk van de situatie ter plaatse en het beschikbare budget.
Met het toepassen van Consoli Pipe Systemen is het mogelijk om de voordelen van een digitaal orgel te verbinden aan de klanken van een pijporgel.  Op deze manier ontstaat een hybride oplossing, waarbij pijpwerk de digitale stemmen aanvult. Met geavanceerde software en sensoren stemt het pijpwerk altijd samen met de digitale stemmen.

Wat zijn de voordelen van een hybride orgel?

Ten opzichte van een pijporgel heeft een hybride instrument een aantal voordelen.

  1. De aanschafprijs van een hybride instrument is beduidend lager dan van een pijporgel.
  2. De onderhoudswerkzaamheden/kosten zijn veel minder dan bij een (mechanisch) pijporgel.
  3. Afhankelijk van de gekozen samenstelling, is het stemmen van tongwerken niet meer nodig.
  4. Er is minder ruimte nodig om een kerkorgel te kunnen plaatsen.

Mogelijkheden verkennen

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen bij de aankoop en installatie van een Content Chapel, al dan niet, hybride orgel? Bij de aanschaf van een nieuw kerkorgel, kan een verkennend gesprek in de eerste fase heel verhelderend werken.
Het gaat om een investering voor de lange termijn, waarbij behoorlijk wat factoren komen kijken. Wij begrijpen dat en zetten graag onze kennis en ervaring in om met u mee te denken in dit traject.

Bekijk onze kerkorgels

Ontwerp en realisatie

Hybride kerkorgel

Referenties